GLS ThinkGreen

GLS ThinkGreen

Mlyn Šmajstrla eshop sa snaží zodpovedne pristupovať k prírode. Zapojili sme sa do spoločného programu dopravcu GLS a Sdružení Krajina, ktorého cieľom je zmierniť negatívne dopady dopravy na životné prostredie výsadbou stromov vo voľnej krajine.

Za každú zásielku odoslanú dopravcom GLS prispievame do fondu pre zmiernenie negatívnych dopadov na životné prostredie sumou 5 Kč. Výnos z tejto sumy je prostredníctvom Sdružení Krajina využitý výhrade na výsadby nových stromov vo voľnej krajine.

Bližšie informácie nájdete na stránkých GLS alebo Sdružení Krajina.

GLS ThinkGreen